Rekonštrukcia strechy – Čoltovo

Rekonštrukcia strechy