Výškové práce z pracovnej plošiny

Pracovné plošiny pre uľahčenie práce vo výškach

Denka lift DL 25, Teupen Leo 23 GT a Teupen Leo 23 T

Uľahčíme vám prácu vo výškach.

Poskytujeme práce s pracovnými plošinami.

Práce s pracovnými plošinami zabezpečujeme fyzickým osobám aj firmám, ktoré potrebujú:

  • Montáž bleskozvodov,
  • čistenie strechy, strešnej krytiny a odkvapových rúr od machu a nečistôt, čistenie fasád,
  • opravu a náter strechy,
  • odstránenie plesní, rias, lístia, trusu zo strechy alebo zo zateplenej fasády činžiakov a panelových domov,
  • opravy fasády alebo verejného osvetlenia,
  • výstavbu a opravu komína,
  • orezávanie vysokých stromov,
  • umývanie okien vo výškových budovách a iné.
Pracovná plošina na prenájom

Benefity vysokozdvižnej plošiny Denka lift DL 25

Montážna plošina je spoľahlivá aj v náročnom teréne. Kompaktná konštrukcia prívesnej plošiny DL 25 nám umožňuje používať montážnu plošinu aj tam, kde to iné pracovné plošiny už vzdávajú.

Vďaka hydraulickému pojazdu, ktorý ovládame priamo z pracovného koša, dokážeme premiestňovať pracovnú plošinu na kratšie vzdialenosti, a to bez ďalších pomocných prostriedkov.

Plošina garantuje bezpečné vykonávanie výškových prác až do 25 m.

Pre maximálnu flexibilitu je pracovná plošina štandardne vybavená akumulátorovými batériami.

Nadštandardné vybavenie plošiny je dieslový motor. Umožňuje používať pracovnú plošinu nezávisle na akumulátorových batériách, čím dokážeme predlžiť pracovný čas na montážnej plošine

Pracovná plošina pre uľahčenie práce vo výškach Denka lift DL 25

Pracovná plošina Teupen Leo 23 GT

Maximálna pracovná výška 23 m

Veľký bočný dosah a variabilné podpery.

Patentovaný systém výškovo a na šírku nastaviteľného pásového podvozku. Pásový podvozok zabezpečuje minimálne zaťaženie na krehkých povrchoch.

Bezpečný prejazd na miesto nasadenia pri použití vo vnútorných priestoroch.

Koncipovaná pre nasadenie v malých priestoroch pri veľkom výškovom dosahu.

Dva druhy pohonu pre vonkajšie aj vnútorné použitie – dieselový motor Kubota a elektromotor 230 V.

Flexibilná a bezpečná práca aj na ťažko dostupných miestach vo vnútorných priestoroch.

Excentricky upevnený o 180 ° otočný pracovný kôš pre jednoduchý prístup.

Biele pásy nezanechávajú stopy na chúlostivých povrchoch.

Kompaktné rozmery.

Pracovná plošina Teupen Leo 23 GT

Technické nákresy pracovných plošín

Denka lift DL 25

Teupen LEO 23 GT

Teupen LEO 23 T

Naša pracovná plošina bola využitá aj pri týchto stavbách