Výškové práce z pracovnej plošiny

Pracovné plošiny pre uľahčenie práce vo výškach

Denka lift DL 25, Teupen Leo 23 GT a Teupen Leo 23 T

Uľahčíme vám prácu vo výškach. Poskytujeme práce s pracovnými plošinami a PRENÁJOM pracovných plošín.

Práce s pracovnými plošinami a prenájom pracovnej plošiny zabezpečujeme fyzickým osobám aj firmám, ktoré potrebujú:

  • Montáž bleskozvodov,
  • čistenie strechy, strešnej krytiny a odkvapových rúr od machu a nečistôt, čistenie fasád,
  • opravu a náter strechy,
  • odstránenie plesní, rias, lístia, trusu zo strechy alebo zo zateplenej fasády činžiakov a panelových domov,
  • opravy fasády alebo verejného osvetlenia,
  • výstavbu a opravu komína,
  • orezávanie vysokých stromov,
  • umývanie okien vo výškových budovách a iné.
Pracovná plošina na prenájom

Benefity vysokozdvižnej plošiny Denka lift DL 25

Montážnu plošinu vám vieme prenajať s kvalifikovanou obsluhou aj bez obsluhy. Ak preferujete prenájom bez obsluhy, montážnu plošinu vám dopravíme kdekoľvek požadujete.

Manipulácia s montážnou plošinou je pomerne jednoduchá. Po krátkom zaškolení, kde vám všetko vysvetlíme a prakticky ukážeme, zvládne  manipuláciu s vysokozdvižnou plošinou každý.

Montážna plošina je spoľahlivá aj v náročnom teréne. Kompaktná konštrukcia prívesnej plošiny DL 25 nám umožňuje používať montážnu plošinu aj tam, kde to iné pracovné plošiny už vzdávajú.

Vďaka hydraulickému pojazdu, ktorý ovládame priamo z pracovného koša, dokážeme premiestňovať pracovnú plošinu na kratšie vzdialenosti, a to bez ďalších pomocných prostriedkov.

Plošina garantuje bezpečné vykonávanie výškových prác až do 25 m.

Pre maximálnu flexibilitu je pracovná plošina štandardne vybavená akumulátorovými batériami.

Nadštandardné vybavenie plošiny je dieslový motor. Umožňuje používať pracovnú plošinu nezávisle na akumulátorových batériách, čím dokážeme predlžiť pracovný čas na montážnej plošine

Pracovná plošina pre uľahčenie práce vo výškach Denka lift DL 25

Technické nákresy pracovných plošín

Pracovná plošina Denka Lift DL 25

Denka lift DL 25

Teupen LEO 23 GT

Teupen LEO 23 T

Naša pracovná plošina bola využitá aj pri týchto stavbách