Banner SD Companz
 Banner SD Company

Rekonštrukcie striech a stavby nových striech

SdCompany s.r.o. realizuje stavby nových striech, ako aj rekonštrukcie starých striech. Samozrejmosťou našich prác je zabezpečenie súvisiacich služieb, ako sú klampiarske práce, tesárske práce, pokrývačské práce.

Voľba strešnej krytiny

V súčasnosti máte pri výbere strešnej krytiny veľa možností. Poradíme vám, ktorá strešná krytina je najvhodnejšia pre vašu strechu, po zameraní stavby vám na základe Vašich požiadaviek vypracujeme cenovú ponuku. Používame strešné krytiny:

 

SD Company s.r.o., Kyjevská 1875/1, 048 01 Rožňava
mobil: +421 905 525 650
e-mail: sdcompany.rv@gmail.com, info@sdcompany.eu